Levende standbeelden!

Tijdens de lessen godsdienst werken we rond het thema 'Verantwoordelijkheid en engagement!'. Vandaag maakten de leerlingen uit het 5de leerjaar levende standbeelden. Aan de hand van prenten van de Bijbelverhalen vormden ze verschillende standbeelden. Dit bracht enkele leuke beelden op.